+A+
A
-A-
x2

Xush kelibsiz azizlar!

Navoiy shahar 10-umumiy o`rta  ta`lim maktabi uzluksiz ta'lim tizimining asosiy bo'g'ini bo'lib, u o'quvchi yoshlarga davlat ta'lim standartlari asosida fan asoslaridan umumiy o'rta ma'lumot beruvchi kunduzgi majburiy ta'lim  muassasasidir.


Ta’lim sohasidagi qo’llanilayotgan zamonaviy vosita va texnologiyalar

Bugungi kun talabalari ham o‘qituvchilari ham jadal rivojlanib borayotgan axborot tеxnologiyalari yangiliklarini o‘zlashtirishga intilmoqdalar. O‘quv muassasalari zamonaviy elеktron uskunalari bilan ta’minlanmoqda. O'quvchilar va o’qituvchilar displеylar, vidеoaloqa tizimlari, elеktron, intеraktiv darsliklardan foydalanmoqda
Batafsil