+A+
A
-A-
x2

Xush kelibsiz azizlar!

Navoiy shahar 10-umumiy o`rta  ta`lim maktabi uzluksiz ta'lim tizimining asosiy bo'g'ini bo'lib, u o'quvchi yoshlarga davlat ta'lim standartlari asosida fan asoslaridan umumiy o'rta ma'lumot beruvchi kunduzgi majburiy ta'lim  muassasasidir.


Imomova Nafisa

Yoshlarimiz tarbiyasi va dunyoqarashiga yot g'oya va tahdidlar xavfi ortib borayotgan bugungi kunda boy tarixiy,madaniy merosimiz,qadriyatlarimizni o'quvchilarga teran anglatish orqali qalblarida milliy iftixor tuyg'usini qaror toptirish muhim ahamiyat kasb etadi.
Batafsil