+A+
A
-A-
x2

Xush kelibsiz azizlar!

Navoiy shahar 10-umumiy o`rta  ta`lim maktabi uzluksiz ta'lim tizimining asosiy bo'g'ini bo'lib, u o'quvchi yoshlarga davlat ta'lim standartlari asosida fan asoslaridan umumiy o'rta ma'lumot beruvchi kunduzgi majburiy ta'lim  muassasasidir.


Komil inson

       Odam bolasiga beriladigan tarbiya, birinchi navbatda, ilmga, fanga asoslanmog'i, ta'limiy jihatdan to'g'ri tashkil etilmog'i lozim.    Agar tarbiya pala-partish holda savodsizlarcha tashkil etilsa, tizimli va muntazam ravishda olib borilmasaOdam bolasiga beriladigan tarbiya, birinchi navbatda, ilmga, fanga asoslanmog'i, ta'limiy jihatdan to'g'ri tashkil
Batafsil