Manzilimiz
Yopish
  • Manzil: O`zbekiston Respublikasi, Navoiy viloyati, Navoiy shahri, Imom Al-Buxoriy ko`chasi, 35A-uy
  • Mo`ljal: Temir yo`l stansiyasi qarsishi
  • Pochta indeksi: 210100
  • Ish vaqti: 08:00 - 17:00
  • Tushlik vaqti: 12:00 - 13:00
  • Dam olish kuni: Haftaning bir kuni
  • Aloqa raqami: (0-436) 225-59-02, faks: (0-436) 225-59-02
  • Ishonch telefoni: (0-436) 225-59-02
  • Veb-saytni yuritish bo`yicha mas`ul xodim: Norova Salima, To`raqulova Azima
  • E-mail: mak-10@inbox.uz

Ona tili – qalb ko‘zgusi.

Yangiliklar

Ma’lumki,millatni millat qilib turgan asosiy belgilardan biri til hisoblanadi. Til kishilarni birlashtiradi, millatlar o`rtasida ahillikni kuchaytiradi.  “Ona tilining buyuk ahamiyati shundaki, u madaniyat belgisi sifatida kishilarni yaqin qilib jipslashtiradi”. Shu ma’noda, o`zbek tili ham millatlararo muomala vositasi sifatida respublikamiz xalqlarini milliy istiqlol g`oyasi atrofida birlashtirish, jipslashtirish jarayonlariga xizmat qilmoqda.

        Istiqlol yillarida xalqaro, davlatlararo ikkitomonlama muzokaralar olib borish, shartnomalar tuzishda o`zbek tilining ahamiyati oshdi. Bu esa o`zbek tilining diplomatiya (xalqaro munosabatlar) funksiyasining shakllanishiga olib keldi. Hozirgi kunda shartnomalar uch tilda – o`zbek tili, shartnoma tuzayotgan tomon tili hamda nazorat tili sifatida ingliz yoki rus tillarida (MDH mamlakatlari bilan) rasmiylashtirilmoqda. Oqibatda oliy ta’limga xizmat qilish funksiyasi tarkibida ham o`zgarishlar ro`y berdi – O`zbekistonda ilk bor Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti tashkil etildi, undagi ta’lim jarayoni o`zbek hamda rus tillarida olib borilmoqda.     Eng ahamiyatlisi, o`zbek tilining millatlararo hamda xalqaro miqyosda muloqot vositasiga aylanib borayotganidir. Bu esa, o`z navbatida, “Davlat tili” to`g`risidagi Qonunning, respublikada amalga oshirilayotgan til siyosatining, xususan, til taraqqiyotiga qaratilgan tadbirlarning muhimligidan dalolat beradi.               Abdulla Oripovdan: “Qaysi tilni organishdan qat’i nazar, biz ona tilimizning obro`sini ta’minlashimiz kerak. Til uchun, kurashning eng birinchi bosqichini men til obro`sini ta’minlash masalasi deb bilaman. Internatsional fikrim, hamisha shunday. Ona tilimiz – o`zbek tilining obro` e’tiborini baland ko`tarishda hali ko`p ish qilishimiz kerak”.

“O`zbek tilim-o`z tilim”

Yangiliklar


Дарс тури

Yangiliklar

1. Дарс-бу укитувчи ва укувчиларнинг биргаликдаги максадли харакатидан иборат. Дарс таьлимнинг асосий ташкилий шакли, у илмий тизимли, тушунарли, онгли ва фаол булиши, билимлар мустахкам узлаштирилиши, укувчи талабаларнинг шахсий хусусиятлари эьтиборга олинган холда ташкил этилиши шарт.

2. Дарс аник максадни кузлаб, ажратилган вактда бир хил ёшдаги укувчилар билан укитувчи рахбарлигида олиб бориладиган машгулот. Дарснинг максади, мазмуни ва хажми таьлим стандартлари асаосида белгиланади.

Укувчи коидаси

Yangiliklar

1. Дарсга кеч колмай, усти бошингиз саранжом-саришта булиши билан бирга, мактабга билим эгаллаш иштиёки билан келинг.

2. Мактабга билим эгаллаш учун келар экансиз, фикрингизни укитибчингизнинг сузларига каратишни урганинг.

3. Даккат килиш-билим эгаллашнинг асосий коидастдир.

4. Уйга берилган вазифани уша куннинг узидаёк бажаришни одатланинг.

BO`LIMLAR