+A+
A
-A-
x2

Maktabining maqsadi, vazifalari va funksiyalari

Maktabining maqsadi, vazifalari va funksiyalariUmumta`lim maktabining maqsadi, vazifalari va funksiyalari to`g`risidagi ma`lumotlar to`plami