+A+
A
-A-
x2

Xush kelibsiz azizlar!

Navoiy shahar 10-umumiy o`rta  ta`lim maktabi uzluksiz ta'lim tizimining asosiy bo'g'ini bo'lib, u o'quvchi yoshlarga davlat ta'lim standartlari asosida fan asoslaridan umumiy o'rta ma'lumot beruvchi kunduzgi majburiy ta'lim  muassasasidir.


O'qituvchining me'yoriy hujjatlari

O’qituvchida “O’z ustida ishlash yig’ma jildi” (unda yangi metodik yangiliklar, Siz foydalanadigan ilg’or texnologiyalar yig’indisi, umuman o’qituvchining mukammal dars o’tishida kerak bo’ladigan boshqa ma’lumotlar jamlangan bo’lishi kerak), “To’garak daftari” (darsdan tashqari o’quvchilar bilan qo’shimcha
Batafsil

Ta’lim sohasidagi qo’llanilayotgan zamonaviy vosita va texnologiyalar

Bugungi kun talabalari ham o‘qituvchilari ham jadal rivojlanib borayotgan axborot tеxnologiyalari yangiliklarini o‘zlashtirishga intilmoqdalar. O‘quv muassasalari zamonaviy elеktron uskunalari bilan ta’minlanmoqda. O'quvchilar va o’qituvchilar displеylar, vidеoaloqa tizimlari, elеktron, intеraktiv darsliklardan foydalanmoqda
Batafsil