+A+
A
-A-
x2

Xush kelibsiz azizlar!

Navoiy shahar 10-umumiy o`rta  ta`lim maktabi uzluksiz ta'lim tizimining asosiy bo'g'ini bo'lib, u o'quvchi yoshlarga davlat ta'lim standartlari asosida fan asoslaridan umumiy o'rta ma'lumot beruvchi kunduzgi majburiy ta'lim  muassasasidir.


Imomova Nafisa

Yoshlarimiz tarbiyasi va dunyoqarashiga yot g'oya va tahdidlar xavfi ortib borayotgan bugungi kunda boy tarixiy,madaniy merosimiz,qadriyatlarimizni o'quvchilarga teran anglatish orqali qalblarida milliy iftixor tuyg'usini qaror toptirish muhim ahamiyat kasb etadi.
Batafsil

Shamsiyeva Ziyoda

Muallima dars paytida o’zini har bir o’quvchining do’sti, yordamchisidek tutadi. Uning har bir darsini asar desa bo’ladi. Chunki har bir darsida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanadi. Ayniqsa, o’quvchilarning og’zaki nutqini o’stirishga alohida e’tibdor beradi. Buning uchun darsning texnik vositalaridan mohirona foydalanadi. Namunali tadbirlar
Batafsil

Norova Salima

     Bugungi kunda ta’lim sifat samaradorligini oshirish eng dolzarb masalalardan biri bo’lib hisoblanmoqda Ta’limning globallashuvi, innovastion texnologiyalarning joriy etilayotgani, ayni paytda keng ko’lamli axborotlar oqimi ta’lim mazmunini muntazam yangilab, takomillashtirib borishni taqozo etadi. Ta’lim sohasidagi davlat siyosatini ro’yobga
Batafsil

Nurimova Muhabbat

 O’quvchilarga matematika fanini puxta chuqur o’rgatish, ularning bu fanga bo’lgan qiziqishlarini orttirishda darsdan tashqari o’tkaziladigan tadbirlar muhim ahamiyatga ega bo’lib, o’quvchilarning bu fanga bo’lgan qiziqishlari va bilimlari mustahkamlanib boradi.Yoshlarning ta’lim – tarbiyasi bugungi kungacha va bundan keyin ham muhum masala bo’lib
Batafsil

Rasulova Gulnora

    O`quvchi   darsning qiyinchiligidan emas, balki bir xil   tarzda   o`tilishidan charchaydi,natijada o`quvchining shu fanga bo`lgan qiziqishi pasayadi va bu dars samaradorligiga ancha ta`sir ko`rsatadi.Dars   davomida turli o`yinlardan foydalanish   yaxshi natijani   ko`rsatadi.Yurtboshimizning
Batafsil