+A+
A
-A-
x2

Imomova Nafisa

Imomova Nafisa

Yoshlarimiz tarbiyasi va dunyoqarashiga yot g'oya va tahdidlar xavfi ortib borayotgan bugungi kunda boy tarixiy,madaniy merosimiz,qadriyatlarimizni o'quvchilarga teran anglatish orqali qalblarida milliy iftixor tuyg'usini qaror toptirish muhim ahamiyat kasb etadi.