+A+
A
-A-
x2

Rasulova Gulnora

Rasulova Gulnora

    O`quvchi   darsning qiyinchiligidan emas, balki bir xil   tarzda   o`tilishidan charchaydi,natijada o`quvchining shu fanga bo`lgan qiziqishi pasayadi va bu dars samaradorligiga ancha ta`sir ko`rsatadi.Dars   davomida turli o`yinlardan foydalanish   yaxshi natijani   ko`rsatadi.Yurtboshimizning fikrlaridan keltirmoqchiman:”Ilmga intilish yo`qolsa,fan taraqqiy etmaydi, ilmu-   fan rivojlanmasa jamiyatning kelajagini   tasavvur etib   bo`lmaydi”.Hech   qachon bir nuqtada to`xtab qolmaslik,izlanish, ijodkorlik, yangi   bilimlarni egallashdan qochgan o`qituvchi faqat o`zining emas,shogirdlarining kelajagini yo`qotadi.