+A+
A
-A-
x2

Norova Salima

Norova Salima

     Bugungi kunda ta’lim sifat samaradorligini oshirish eng dolzarb masalalardan biri bo’lib hisoblanmoqda Ta’limning globallashuvi, innovastion texnologiyalarning joriy etilayotgani, ayni paytda keng ko’lamli axborotlar oqimi ta’lim mazmunini muntazam yangilab, takomillashtirib borishni taqozo etadi. Ta’lim sohasidagi davlat siyosatini ro’yobga chiqarish, kadrlar tayyorlashda yagona davlat talablari asosida o’quv-tarbiya jarayonini takomillashtirish, o’quv-adabiyotlari bilan ta’minlash, pedagoglarga uzluksiz metodik xizmat ko’rsatish vazifasini amalga oshirish muhim vazifalardan biridir. Bilim qanchalik mustahkam bo’lsa, o’quvchi dunyoqarashi, intellektual salohiyati shunchalik rivojlanadi va kamol topadi. Hozirgi kunda o’q’uvchilar uchun informastion savodxonlik ta’lim samaradorligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi.