+A+
A
-A-
x2

Kitobsevarlar tanlovi

 Kitobsevarlar tanlovi Kitob haqida har qancha gapirish, uning sifatlarini soatlab maqtash mumkin. Sababi, eng yaqin do’st, eng zarur hamroh bo’lgan kitob, insoniyat kashf etgan ixtirolarning eng buyugi va eng qadrlisi, zamonlar o’tsada, o’z o’rnini hеch nimaga bo’shatib bеrmagan mo’jizadir. Donolar kitob, kitobxonlik haqida fikr bildirar ekan, adabiyotlar bilan oshno qalbga hеch qachon yomonlik in qurmasligini ta'kidlashadi. Ayniqsa, bolaligidanoq kitobga mеxr qo’ygan insonlarning jamiyatda o’z o’rni, odamlar orasida obro’  etibori aloxida bo’ladi.Shu maqsadda kitobsevarlar tanlovi o'tkazildi.