+A+
A
-A-
x2

Davlat bayrog'i

     

Bayroq biror firqa, tashkilot, ummat, millat va uning  davlatining belgisidir. Bularning orasida millat uchun eng muhini va uning mustaqilligini va xalqaro hurmatga egaligini bildiruvchi bayroq – davlat bayrog’idir.