+A+
A
-A-
x2

Донолар угитларидан намуналар

Муаллим-миллатнинг юзи, Ватан, истикболининг асил бунйоткоридир.

Илм инсонларнинг мадори,хаёти, рахбари ва неьматидир.

Кимки ёшлигида илм урганмаса, кариганда хурмат тополмайди.

Устоз ва муаллимлар хурматини урнига койганлар бу дуёда хам, охиратда хам саодат топар.