+A+
A
-A-
x2

Укувчи коидаси

1. Дарсга кеч колмай, усти бошингиз саранжом-саришта булиши билан бирга, мактабга билим эгаллаш иштиёки билан келинг.

2. Мактабга билим эгаллаш учун келар экансиз, фикрингизни укитибчингизнинг сузларига каратишни урганинг.

3. Даккат килиш-билим эгаллашнинг асосий коидастдир.

4. Уйга берилган вазифани уша куннинг узидаёк бажаришни одатланинг.